1. Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày – ngày 25/4/2018 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch) ngày 26/4 học lại bình thường

 

  1. Ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5: từ ngày 30/4 đến hết ngày 01/5, Ngày 02/5 học lại bình thường