Chương trình tập huấn bắt đầu lúc 7h30 ngày 27/10/2017 tại HT trường TH số 1 thị trấn Phù Mỹ

Triển khai tập huấn cổng thông tin điện tử; phần mềm quản lý trường học theo CV 246 của Phòng Giáo dục và đào tạo Phù Mỹ