MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYÊN ĐỀ “ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”

 

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng ngành Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết TW II Ban chấp hành Trung ương khóa VIII có ghi “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp Giáo dục và Đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học”. Xuất phát từ quan điểm chỉ đạo này, trường Mẫu giáo Mỹ Chánh Tây đã nỗ lực phấn đấu xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học, tích cực tự làm đồ dùng, đồ chơi, nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Muốn vậy, trước hết cần làm tốt chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Bởi vì, theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền đã chỉ rõ “Chương trình giáo dục mầm non tốt là một chương trình lấy trẻ làm trung tâm. Có nghĩa là nó được xây dựng dựa trên hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm và khả năng của trẻ. Chương trình này sẽ tạo cơ hội cho trẻ được phát triển toàn diện, không chỉ chú trọng tới sự phát triển trí tuệ mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất và khả năng giao tiếp xã hội của trẻ”.  

Hơn nữa, chúng ta biết rằng giáo dục mầm non là trường học đầu tiên của mỗi con người, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục cho các bậc học tiếp theo. Cho nên, thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là đáp ứng được mục tiêu của giáo dục mầm non, là cụ thể hóa các yêu cầu về nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, nhằm tạo điều kiện cho trẻ phát triển tư duy sáng tạo, có những thói quen hành vi tốt, hình thành những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người.

Khác với các bậc học khác, mục tiêu của giáo dục mầm non không phải dạy trẻ học chữ, mà đây là cấp học rất đặc biệt, là cấp học giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết, thông qua sự chăm sóc ân cần, đúng phương pháp, phù hợp lứa tuổi theo phương châm “Chơi mà học, học bằng chơi”, đó là những tiền đề quan trọng trước khi bước vào học phổ thông.  

Vì vậy, để đạt được mục tiêu của giáo dục mầm non thì trước hết cần nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Chất lượng của chuyên đề này đạt hiệu quả cao, sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Có như vậy thì chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường ngày một phát triển bền vững hơn, góp phần thành công trong đổi mới giáo dục mầm non hiện nay.

Năm học 2016-2017 trường Mẫu giáo Mỹ Chánh Tây là một trong ba trường được lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ giao nhiệm vụ xây dựng điểm chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.  Nhiệm vụ đặt ra cho nhà trường là phải tích cực tìm tòi, sáng tạo để xây dựng chuyên đề đảm bảo đúng theo Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Qua một năm thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của trường Mẫu giáo Mỹ Chánh Tây cũng có những thành quả nhất định. Các cấp các ngành, chính quyền địa phương đã có sự quan tâm đúng mức, có hướng chỉ đạo, tạo điều kiện cho nhà trường làm tốt chuyên đề. Đội ngũ  giáo viên, nhân viên có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện chuyên đề đạt hiệu quả. Cán bộ quản lý nhà trường chủ động trong công tác tham mưu và tìm ra các giải pháp để chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, để hỗ trợ cho các hoạt động phục vụ chuyên đề, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.  

Tuy nhiên, bên cạnh đó nhà trường vẫn còn những hạn chế, yếu kém, những việc chưa làm được. Đó là vẫn còn một số phòng học học nhờ trụ sở thôn, chật hẹp, thiếu ánh sáng. Thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp chưa phong phú. Đồ dùng, đồ chơi còn sơ sài. Xây dựng các góc chơi, các khu chơi chưa đa dạng; trang trí ít thẩm mỹ nên ít thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động học và chơi một cách tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn một số giáo viên ít thành thạo trong việc lập kế hoạch giáo dục, xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục và tổ chức hoạt động môi trường giáo dục cho trẻ. Đồng thời  còn hạn chế trong việc nắm bắt vận dụng việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Còn một vấn đề nữa là trong quá trình thực hiện chuyên đề nhà trường vẫn còn nhiều vướng mắc từ nhận thức tới hành động, nhà trường chưa làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ học sinh để cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu quả tốt nhất.    

Từ những thực trạng nêu trên, tôi suy nghĩ rằng : Muốn nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thì đòi hỏi nhà trường cần đảm bảo đầy đủ phòng học đúng quy cách. Xây Dựng cảnh quang môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học cũng phải phong phú, đa dạng, khang trang, sạch đẹp. Cần tăng cường làm đồ dùng dạy học, đồ chơi để trang trí, trưng bày các góc hoạt động trong lớp và các khu hoạt động ngoài trời. Kỹ năng giao tiếp của cán bộ giáo viên, nhân viên đối với cha mẹ trẻ phải thể hiện thái độ chân thành, thân thiện, nhạy cảm và khéo léo. Hơn nữa, khả năng nắm bắt vận dụng chương trình giáo dục mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của cán bộ giáo viên phải thành thạo. Có như vậy mới đáp ứng đúng theo yêu cầu của tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non, góp phần nâng cao hiêu quả của chuyên đề.

Muốn vậy đòi hỏi người cán bộ quản lý nhà trường phải suy nghĩ tìm ra những biện pháp mới, nhằm thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” sao cho có hiệu quả thiết thực, phù hợp tình hình thực tế trường, lớp, địa phương. Với suy nghĩ đó và từ những kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn của năm học trước, tôi đã nghiên cứu xây dựng một số biện pháp mới trong công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhằm góp phần thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao hơn.

Việc tổ chức thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có hiệu quả cao hơn. Nhà trường đã có thêm một phòng học đúng quy định. Giúp cho nhà trường đảm bảo phòng học đủ diện tích tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trang trí, thiết kế môi trường trong lớp phù hợp. Việc thiết kết môi trường vật chất trong và ngoài lớp học đa dạng phong phú hơn. Đã xây dựng thiết kế môi trường vật chất trong lớp học tăng thêm hai lớp học. Khả năng nắm bắt và vận dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong việc tổ chức các họat động chăm sóc, giáo dục trẻ của đội ngũ giáo viên đã có sự chuyển biến tích cực về chất lượng và số lượng. Công tác truyên truyền và phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ đã đi vào chiều sâu. Đồng thời đã cải thiện được môi trường, cảnh quang trường lớp học, phục vụ tốt cho việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, và đã góp phần nâng cao hiệu quả  của chuyên đề .

Nhờ vậy nhà trường đã được đánh giá cao trong Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp huyện, và được lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ chọn tham gia dự thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cấp tỉnh.

Tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng nhà trường đảm bảo các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý chỉ đạo, hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Hiện nay một số biện pháp của đề tài đưa ra là kinh nghiệm, là giải pháp mới để cán bộ, giáo viên trong trường mầm non, mẫu giáo áp dụng tổ chức nhiều các hoạt động vừa học tập, vừa vui chơi phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng của trẻ. Từ đó thúc đẩy trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm đa dạng, phong phú. Đồng thời giúp trẻ phát triển cảm xúc và khả năng tập trung tư duy để việc chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả cao.

Thật vậy, tranh thủ nguồn lực từ các Nhà hảo tâm trong và ngoài nước để xây dựng bổ sung phòng học là một việc làm rất hữu ích. Vì hiện nay, trường Mẫu giáo Mỹ Chánh Tây vẫn còn một phòng học học học nhờ trụ sở thôn đã xuống cấp và chật hẹp, rất khó khăn trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Nhất là từ khi chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đưa vào thực hiện ở các trường mầm non, mẫu giáo, thì các phòng học này cần phải thay đổi, cần phải xây mới, để tạo điều kiện cho giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đúng quy định. Vì thế, ngoài sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của các cấp lãnh đạo, chúng ta cần phải biết linh động, nắm bắt cơ hội kịp thời để tận dụng nguồn lực đầu tư xây dựng phòng học cho nhà trường. Qua đó, đem lại sự thành công trong việc đa dạng hóa các nguồn đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non hiện nay. Đồng thời giúp cho việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đạt hiệu quả tốt nhất.

                                                                            

                   Hai phòng học và nhà ăn cho trẻ do ông người Nhật tài trợ

Hơn nữa, có thể nói việc thiết kế môi trường giáo dục trong nhà trường theo hướng sáng tạo, phù hợp thực tế trường lớp là việc làm rất cần thiết và rất quan trọng. Nó tạo điều kiện cho giáo viên trong việc tổ chức, hướng dẫn cho trẻ học và vui chơi, nhằm thỏa mãng nhu cầu vui chơi và hoạt động học tập của trẻ. Thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện là có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãng nhu cầu nhận thức, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, mở rộng hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. phù hợp theo phương châm “Chơi mà học, học bằng chơi” của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo. Có như vậy thì việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời cũng góp phần thành công trong phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” mà ngành đã phát động.

 

 

 

 

 

 

Bé Vui chơi với các góc chơi trong lớp       Bé chơi giao thông ở ngoài sân trường

Một việc nữa là, tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về cách tiếp cận các hoạt động cho trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là nhiệm vụ quan trọng mà người cán bộ quản lý cần phải biết để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, là việc làm không thể thiếu được trong việc tổ chức thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Bỡi vì đội ngũ giáo viên là những người trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ, là yếu tố quyết định đối với chất lượng giáo dục. Thế nhưng đối với giáo viên, năm đầu tên thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là việc làm vẫn còn mới mẻ. Vì vậy, họ rất cần được bồi dưỡng chuyên môn để có thêm kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có được một đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nắm vững kiến thức tốt, nhất là kiến thức về đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm như hiện nay, thì chắc chắn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” sẽ đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả.

Và khi nói đến việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” thì chúng ta phải nghĩ tới việc làm sao có đầy đủ đồ dùng dạy học, đồ chơi để trưng bày các góc hoạt động trong lớp và các khu vui chơi ngoài trời. Như vậy, ngoài các đồ chơi, đồ dùng đã có sẵn, và ngoài việc mua sắm bổ sung đồ dùng dạy học cho các lớp, thì việc hàng năm tổ chức tốt Hội thi “ triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự làm” là một hoạt động không thể thiếu được trong nhà trường. Vì có tổ chức hội thi,  thì giáo viên mới phấn đấu thi đua làm những bộ đồ dùng dạy học, đồ chơi có tính sáng tạo đem lại hiệu quả cao. Với những ý tưởng có định hướng, có chủ đích trong việc sử dụng  của lãnh đạo nhà trường, với những bộ đồ chơi, đồ dùng dạy học tự làm từ những bàn tay khéo léo của các cô giáo, đã bổ sung thêm đồ dùng dạy học, đồ chơi ở các lớp và các khu hoạt động ngoài trời thật là phong phú, đã giúp trẻ thích học, thích khám phá. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Đồng thời với cách làm này đã giúp cho nhà trường đem lại sự thành công trong phong trào thi đua làm đồ dùng dạy học, đồ chơi dự thi cấp huyện đạt hiệu quả cao nhất.

 

 

 

 

 

 

 

Bộ đồ dùng dạy học đạt giải nhì cấp huyện

Một việc nữa là, khi thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” chúng ta không thể bỏ quên các bậc cha, mẹ học sinh. Vì đây là  một trong ba môi trường giáo dục trẻ quan trọng nhất. Bởi lẽ ngoài thời gian ở trường các bé được các cô giáo chăm sóc, giáo dục, thì khi về nhà cha mẹ là những người gần gũi thân thương nhất đối với trẻ.. Đây là một môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ của các cháu. Một gia đình tốt, có các bậc cha mẹ mẫu mực sẽ làm gương cho các bé noi theo. Vì vậy chúng ta cần  tuyên truyền phối hợp với cha mẹ để cùng chăm sóc, giáo dục các cháu chăm ngoan, để cùng nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục, đem lại lợi ích cho trẻ, cho gia đình và cho nhà trường, đây là một việc làm đạt hiệu quả rất cao.

 

 

 

 

 

 

               

 

                 Hình ảnh bảng tin, thông báo của nhà trường

Vì vậy muốn cho việc thực hiện chuyên đề được đảm bảo, thì đòi hỏi người cán bộ quản lý phải chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có định hướng và kế hoạch cụ thể, đề ra những giải pháp mới nhằm tận dụng cơ hội nắm bắt nguồn lực hỗ trợ cơ sở vật chất từ các lực lượng xã hội, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phát huy tinh thần trách nhiệm của các bậc cha mẹ học sinh, để từng bước thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” đi vào chiều sâu và đem lại hiệu quả thiết thực.

Hiện nay, đối với các trường mầm non, mẫu giáo, việc tích cực nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có ý nghĩa rất quan trọng. Nó thiết lập và xây dựng được quy trình để từng bước thực hiện chuyên đề đảm bảo đủ khả năng đáp ứng đòi hỏi yêu cầu của chuyên đề. Đây là một trong những phong trào tạo ra động lực quyết định thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển nhà trường, là nhu cầu, là cải thiện mạnh mẽ về đổi mới phương pháp dạy học, là nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, là điều kiện hỗ trợ đem lại sự thành công của chuyên đề.

Xác định nhiệm vụ nâng cao hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là nhiệm vụ rất cần thiết góp phần giải quyết những vấn đề về cảnh quang môi trường trong và ngoài lớp học, khắc phục một số khó khăn về nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt về phương pháp dạy học đổi mới theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Tạo điều kiện cơ bản, cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đổi mới giáo dục của Đảng và nhà nước ta.

Với kết quả đạt được nêu trên, tôi nhận thấy rằng việc sử dụng các biện pháp tổ chức thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả cao. Thể hiện rõ lợi ích thiết thực trong công tác tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, góp phần thực hiện tốt chuyên đề.

Việc nắm bắt cơ hội kịp thời để tận dụng nguồn lực từ Nhà hảo tâm Nhật Bản có tâm huyết với nhà trường, đã giúp cho nhà trường có thêm một phòng học rộng thoáng mát, giúp giáo viên tổ chức xây dựng môi trường giáo dục trong lớp và thực hiện các hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả hơn. Và từ đây trường Mẫu giáo Mỹ Chánh Tây không còn phải học nhờ trụ sở thôn nữa. Bên cạnh đó, nhà trường đã thiết kế xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trong lớp được bốn lớp, Xây dựng môi trường giáo dục ngoài trời tại điểm chính. Và có thêm những bộ đồ dùng, đồ chơi tự làm phục vụ cho việc tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ. Góp phần đem lại thành công rất lớn trong quá trình thức hiện chuyên đề. Đồng thời giúp cho nhà trường đẩy mạnh và hoàn thành tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” mà ngành đã phát động.

Qua nghiên cứu đề tài và đưa một số biện pháp mới áp dụng vào thực tiễn, đã đem lại thành công trong việc thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Từ đó tôi đã nắm bắt được những yếu tố cần thiết, những chức năng quan trọng trong nhiệm vụ thực hiện chuyên đề, để từng bước khám phá những kiến thức mới, cải tiến kỹ thuật làm việc, rèn luyện các kiến thức kỹ năng cơ bản trong công tác quản lý điều hành, nhằm khám phá những biện pháp mới về việc thực hiện chuyên đề, để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo hướng đổi mới. Những biện pháp mới này sẽ tốt hơn có thể thay thế dần những cách làm việc cũ không còn phù hợp với tình hình phát triển giáo dục mầm non, giúp cho người cán bộ quản lý nhà trường phát hiện ra những phương pháp, biện pháp mới khi tổ chức thực hiện chuyên đề sẽ đạt hiệu quả cao hơn, có giá trị hơn. Qua đó bồi dưỡng cho người cán bộ quản lý nhà trường tính năng động sáng tạo, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng trong công tác quản lý, điều hành tại đơn vị. Từ đó rèn luyện kỷ năng cần thiết khi tổ chức thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  đạt hiệu quả tốt nhất.

Qua đó từng bước khắc phục điều kiện cơ sở vật chất, cảnh quang môi trường lớp học, nhằm tạo sự cân bằng về điều kiện cơ sở vật chất và chương trình đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Đồng thời tổ chức xây dựng môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ hợp lý, đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ, đảm bảo an toàn cho trẻ vui chơi học tập, xây dựng và tổ chức thực hiện tiêu chuẩn vệ sinh môi trường lớp học, từng bước  bổ sung đảm bảo đồ dùng, trang thiết bị đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ, giúp cho việc hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ phát triển tốt. Qua đó tạo động lực cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên phát huy hết khả năng và sự sáng tạo trong việc thực hiện chuyên đề “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong nhà trường ngày một phát triển bền vững.

 

Mỹ Chánh Tây, ngày 10   tháng  3  năm 2018

                                                                                                                                                            Người viết

 

 

 

                                                                                                                                                           Võ Thị Thanh