- Xây dựng 1 phòng học mới, làm bê tông sân chơi, mua 1 ti vi để phục vụ dạy ứng dụng công nghệ thông tin, trồng cây cảnh tại điểm trường Trung Thứ. 

       - Xóa 1 điểm học nhờ trụ sở thôn, nhà trường  còn 2 điểm trường, tổ chức học bán trú 100%

       - Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong lớp cho 2 lớp lá, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ngoài lớp, bao gồm các Khu Phát triển vận động, Khu vui chơi sáng tạo, nhằm hoàn thành việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp.

       - Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chương trình GDMN theo quy định.

       - Duy trì công tác bán trú ổn định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở 2 bếp ăn bán trú.